Zakres naszych usług stanowi między innymi:

Prawo rodzinne:

 • Sprawy o rozwód, separacje, alimenty, podziały majątku po ustaniu małżeństwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska, ustalenie rodzicielstwa

Prawo cywilne:

 • Prawo nieruchomości: umowy deweloperskie i o roboty budowlane, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, roszczenia związane z ochroną własności lub posiadania, użytkowanie wieczyste, służebności oraz sprawy związane z księgami wieczystymi
 • Uzyskiwanie odszkodowań: za wypadki drogowe, w pracy, w rolnictwie – zarówno dla bezpośrednio poszkodowanych, jak i członków rodziny zmarłych osób.
 • Prawo umów: sporządzanie, opiniowanie, dochodzenie roszczeń z umowów sprzedaży, najmu, dzierżawy, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, zlecenia, o dzieło, pożyczki, komisu, leasingu oraz innych

Prawo spadkowe:

 • Testamenty, nabywanie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Stwierdzenia nabycia spadku i działy spadku
 • Zachowek, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia

Prawo karne i wykroczeń:

 • Obrona w sądzie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych
 • Pomoc osobom poszkodowanym przestępstwami

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • Reprezentacja pracodawców i pracowników przed sądem
 • Sprawy związane z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia umowy o pracę
 • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, zlecenia oraz o dzieło
 • Odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawie emerytur, rent, zasiłków, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i innych

Prawo gospodarcze:

 • Zakładanie, przekształcanie, likwidacja oraz kompleksowa obsługa prawna spółek
 • Obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • Prowadzenie spraw o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał
 • Postępowanie rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • Windykację niezapłaconych faktur VAT, rachunków i innych należności, pieczęć windykacyjna
 • Prowadzenie postępowań z zakresu prawa upadłościowego
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo administracyjne:

 • Obsługa organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego
 • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i skarg do sądów administracyjnych
 • Prawo budowlane
 • Sprawy związane z wywłaszczeniem nieruchomości
 • Sprawy związane z planem zagospodarowania przestrzennego
 • Prawo zamówień publicznych

 
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2014 Kancelaria Kozioł & Krajewski radcowie prawni s.c.. All Rights Reserved

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress